lauantai 28. helmikuuta 2009

Ei parkkihallia Kirkkopuistoon

(Alkuperäinen kirjoitus on julkaistu 27.1.2009)

Keski-Suomen Vasemmistonuoret vaatii, että Kirkkopuistoon suunniteltu parkkihalli jätetään rakentamatta. Noin 330 uutta parkkipaikkaa tuova ns. P-Paraati toisi Jyväskylän keskustaan lisää päästöjä ja melusaastetta, sekä vaarantaisi Kirkkopuiston aseman tärkeänä virkistyskohteena. Hyväksymällä ehdotuksen parkkihallista kaupunginvaltuusto ilmaisee suoran tukensa yksityisautoilun kasvulle.

Keski-Suomen Vasemmistonuorten mielestä parkkitilan lisääminen ei tue Jyväskylän kaupungin markkinoimaa kestävää kehitystä. Lisäksi keskustan parkkihalleista vilkkaimpinakin päivinä ovat täynnä vain Sokoksen, Anttilan ja Jyväskeskuksen parkkihallit - ja tilaa löytyy silloinkin P-torilta ja P-Asemalta sekä P-Kolmikulmasta. Parkkihallin rakentamista ei voida myöskään puolustaa väittämällä, että Kirkkopuiston parkkihalli vähentäisi automarkettien kasvavaa kävijämäärää, sillä keskustassa asioivat eivät kuulu suoranaisesti samaan kuluttajakuntaan. Kirkkopuiston ympärillä on myös vilkkaasti liikennöity kevyen liikenteen väylä. Autoliikenteen lisääntyminen aiheuttaisi vaaratilanteita kevyelle liikenteelle.

Uuden parkkihallin sijaan kaupungin tulisi panostaa julkisen liikenteen toimivuuteen ja nykyisten parkkihallien käytön tehostamiseen. Monissa keskisuurissa kaupungeissa keskustan
parkkiongelmat on ratkaistu toimivan julkisen liikenteen avulla. Parkkihallien rakentaminen ei ole myöskään ekologisesti pitkällä tähtäimellä järkevä ratkaisu.

Lisätietoja:
pj. Johannes Kuhmonen / Keski-Suomen Vasemmistonuoret ry
keski-suomi[ät]vasemmistonuoret.fi

Ei yksityisautoilun tukemiselle!

Kirkkopuiston parkkihallin vastustamiselle löytyy useita perusteluja. Itselleni tärkein ja mielestäni olennaisin pointsi asiassa on, että parkkihallien rakentaminen on yksityisautoilun tukemista. Minun mielestäni se ei ole kaupungin tehtävä. Jyväskylän kaupungin vastuu ilmastokysymyksessä konkretisoituu hyvin tässä parkkihallihankkeessa. On turha väsätä mitään ilmastostrategiapumaskoita, jos käytännön päätöksenteossa tuetaan yksityisautoilun kasvua.
On aika irvokasta, että parkkihallia suunnitellaan kaupungin joukkoliikennekadun ääreen. Sen varrelta löytyy jo nyt joukko parkkihalleja. Eiköhän niitä ole jo kylliksi.
Nyt kaikki toimet joukkoliikenteen kehittämiseen ja tukemiseen!

perjantai 27. helmikuuta 2009

Kestävän kaupunkisuunnittelun puolesta

Keskustaan suunniteltu tunteenherättäjä eli Paraatiaukion parkkihalli lähestyy kohtalonhetkiään. Hallin sanotaan kasvattavan keskustan vetovoimaa ja mahdollistavan kävelykadun laajentamisen sekä katuparkkitilan vähentämisen. Mihinkään näistä ei olla kuitenkaan sitouduttu. Lisäksi keskustelussa on vasta viime viikkoina tuotu esiin suunnitelmaan kiinteästi liittyvä rinnakkaishanke: valtiontalon tontille tuleva hotellirakennus, jonka avulla parkkihalli rahoitettaisiin. Tämä hanke lienee painavimpana pidetty perustelu parkkihallin välttämättömyydestä.

Jyväskylän vihreiden nuorten ja opiskelijoiden mielestä parkkihallista päätettäessä on kuitenkin nostettava esiin kysymys koko keskustan tulevaisuutta koskevasta linjasta. Joukkoliikennettä on kehitettävä, samoin kevyen liikenteen sujuvuutta. Nykyisen parkkitilan määrä ja käyttöaste on selvitettävä. Samalla tulisi laatia suunnitelma siitä, miten yksityisautoilua keskustassa voidaan vähentää sekä taata jo olemassa oleva parkkitila siihen käyttöön, jossa sitä ei voida korvata.

Jyväskylä on kasvava kaupunki. Keskustaan kohdistuvat liikennöintipaineet eivät tule ratkeamaan yhden parkkitalon rakentamisella. Jo sen, että parkkitilaa on haettava Kirkkopuiston alta tai Harjulta tulisi kertoa, ettei nykyinen tilanne ole kestävä. Tila on jo käytetty, nyt on aika ottaa se tehokkaampaan käyttöön kestävällä tavalla.

Onko Jyväskylän mieltä kilpailla samoilla asioilla kuin muut isot kaupungit vai voisimmeko lisätä vetovoimaisuuttamme ottamalla toisenlaisen lähestymistavan viihtyisyyteen ja imagoasioihin? Jyväskylän kasvu tulisi nähdä mahdollisuutena rakentaa kokonaisvaltaisesti kestävä tulevaisuuden kaupunki. Jyväskylä voi toimia edelläkävijänä uudenlaisessa ajattelussa, jossa kaupunkilaisten ääntä ei vaimenneta yksittäistapaus kerrallaan.

Grönioni ry:n puolesta,
Sanna-Maria Säkkinen
Ilona Toivanen

torstai 26. helmikuuta 2009

Parkkiluola pois, niin puisto parempi ois!

Kirkkopuisto on jyväskyläläisten oma olohuone ja kaupungin sydän, sinne ei kaivata liikenteen ja saasteiden lisäystä, maisemaa pilaavia maanpäällisiä ajoramppeja tai ilmastointikonehuoneita. Kaupunkikeskusta kuuluu kaupunkilaisille, ei autoille.